நாக சதுர்த்தி (நாகாலம்மன் சதுர்த்தி) அன்று விரதம் இருந்து வழிபடும் முறை

34,736 Просмотров 30

#PriyaRemedies நாக சதுர்த்தி (நாகாலம்மன் சதுர்த்தி) அன்று விரதம் இருந்து வழிபடும் முறை கையில் பணம் புரள மதியம் 1 மணிக்கு இதை செய்யுங்கள் | வீட்டில் பணம் புரள பண்ணுங்க https://youtu.be/xlGv_JX57ng வீட்டில் கடன் தீர்ந்து பணம் செல்வம் பெருக காலை 6 மணிக்கு இத பண்ணுங்க https://youtu.be/DXFY7w-xFSk கொடுக்குற தெய்வம் கூரையை பிச்சிட்டு கொடுக்க இந்த...
Источник: https://youtube.com/watch?v=Y5db4tW7_a4
Похожее Видео


Ваши комментарии

Комментарии ( 0 )

Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

Впишите НИК/Имя что бы писать комментарии
Войти

Сегодня обсуждают

  1. супер


    мне норм все подходит короче норм


    10 баксов усохло до 2.5...то ли ещё будет...


    Обожаю эту песню хоть мне самой 10-11 Обожаю BATIM!


    Можно мне rainbow huge dominus пожалуйста мой ник lol200gole