நாக சதுர்த்தி (நாகாலம்மன் சதுர்த்தி) அன்று விரதம் இருந்து வழிபடும் முறை

28,991 Просмотров 24

#PriyaRemedies நாக சதுர்த்தி (நாகாலம்மன் சதுர்த்தி) அன்று விரதம் இருந்து வழிபடும் முறை கையில் பணம் புரள மதியம் 1 மணிக்கு இதை செய்யுங்கள் | வீட்டில் பணம் புரள பண்ணுங்க https://youtu.be/xlGv_JX57ng வீட்டில் கடன் தீர்ந்து பணம் செல்வம் பெருக காலை 6 மணிக்கு இத பண்ணுங்க https://youtu.be/DXFY7w-xFSk கொடுக்குற தெய்வம் கூரையை பிச்சிட்டு கொடுக்க இந்த...
Источник: https://youtube.com/watch?v=Y5db4tW7_a4
Похожее Видео


Ваши комментарии

Комментарии ( 0 )

Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

Впишите НИК/Имя что бы писать комментарии
Войти

Сегодня обсуждают

  1. Не понимаю почему люди так реагируют, когда им действительно дают полезные советы. Лично я очень Вам благодарна за это видео, благодаря Вам я открыла для себя новый корм для своей собаки. Действите...


    Очень скептически относилась к подобным практикам, пока не столкнулась с одной проблемой. Была не очень хорошая ситуация, и нужно было искать из нее выход. И ни один из возможных, или скорее тех, ...


    Привет


    даите мне питома COGE ПАЖАЛУСТА 3 ПИТОМЦА МОИ НИК Palps pawtor


    Большое спасибо за видео.Было очень познавательно и интересно.У нас на данный момент нет собаки,но в ближайшем будущем мы планируем ее завести.Многих моментов не знала и благодаря видео теперь во в...