Đài Phát Thanh Vatican Chúa nhật 11.11.2018

3,333 Просмотров 2

Chương trình hôm nay gồm có: - Bản tin - Bố cục của Bộ Giáo Luật 1983, các quy tắc tổng quát - Thời kỳ cuối cùng của vương quốc Giuda từ năm 721 tới năm 587 trước công nguyên - Cầu nguyện cho mẹ
Источник: https://youtube.com/watch?v=aUgESLNeZho
Похожее Видео


Ваши комментарии

Комментарии ( 0 )

Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

Впишите НИК/Имя что бы писать комментарии
Войти

Сегодня обсуждают